Politica de confidențialitateConfidenţialitatea dvs. este important pentru noi. Outlet Mobila by Irene’s World, în calitatea sa de autor, proprietar, administrator al www.outlet-mobila.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Outlet Mobila  în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

1. pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;

2. pentru a vă prelua şi confirma comenzile pe care le-aţi achiziţionat în sistem online şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste comenzi;

3. transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;

Outlet Mobila poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale.