Garanție şi retur


Garanţiile nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabilite prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003. Outlet Mobila se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate.


Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale), într-un termen de 2 ani de la livrarea produsului vor avea dreptul:

  • o să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 30 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsura este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);  


  • o să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezilierea contractului în cazul înare nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezilierea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră.


Condiţiile generale ale garanţiei sunt descrise atât pe site-ul nostru, cât şi în magazin. Conform prevederilor art. 2 pct. A din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale art. 2 pct. 2 din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, prezentele condiţii aferente garanțiilor oferite produselor noastre se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale. Prezenta garanție reprezintă certitudinea calității unui produs și se aplică oricărui produs achiziționat în România.

Condiţii în care garanţia devine inaplicabilă sau nulă:

  •  Garanția nu se acordă produselor depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curățate prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate. Garanția nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate;


  •  Spargerea, zgârierea și ciobirea produselor din sticlă, materiale casante, oglindă, fețe, uși și etajere;


  •  Folosirea produsului în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale fără acordul scris al administratorului Outlet-Mobila;


  •  Intervenția, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere).


IMPORTANT: Pentru a beneficia de garanţie, trebuie să contactezi departamentul relații cu clienții, pe adresa de e-mail: office@irenes-world.ro. Dacă observi vreun defect după ce ai cumpărat produsul, trebuie să faci o solicitare de înlocuire sau remediere a acestuia. În cazul în care un produs a fost schimbat din motive de garanție, acesta își păstrează termenii şi garanţia (care se vor aplica şi vor curge în mod corespunzător de la data schimbării). În cazul în care constaţi deteriorări (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, trebuie să contactezi personalul pe adresa de email: office@irenes-world.ro sau la numărul de telefon 0758931721.

Cum procedează Outlet-Mobila pentru a rezolva problema?

Ne rezervăm dreptul de a retrage sau introduce parţial sau complet orice produs vândut în magazin. Clientului nu i se mai poate înlocui produsul dacă acesta sau părţi componente ale acestuia nu se mai află în gama de vânzare a magazinului. În acest caz oferim spre alegerea clientului produse similare din gama noastră. Pentru dovada achiziţiei, este obligatorie prezentarea bonului de casă sau a facturii fiscale. Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor sau utilizării acestora în scop profesional.

Produsele outlet nu au garanţie!

Drept de retur

Consumatorul are dreptul sa notifice în scris Outlet Mobila că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în posesia fizică a produsului său.Singurele costuri ce revin consumatorului sunt cheltuielile legate de returnarea produselor.

Dorim să atragem atenţia asupra următorului fapt: cumpărătorul este responsabil în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor, rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor. Outlet Mobila are dreptul de a decide acceptarea/neacceptarea returului, sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea realizată de către reprezentanţii noştri în ceea ce priveşte diminuarea valori.